Kroegen

  • A: Café JP (Veemarkt 17)
  • B: De Rooie Kip (Breed 25-27)
  • C: Turf (Gedempte Turfhaven 19)
  • D: The Saint (Grote Kerk 33)
  • E: Yoy FoodBar (Kerkplein 32)
  • F: Goos (Kerkplein 35)
  • G: Winston (Roode Steen 13C)